Formularz kontaktowy

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Dyrektor Justynę Kowalczyk, reprezentującą Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą przy ul. Szkolna 17, 74-240 Lipiany, moich danych osobowych w celu zaproponowania zakupu publikacji, sprawdzenia dostępności potrzebnej publiacji w zbiorach oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałam/łem w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/y o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    Wyrażam zgodę i akceptuję Politykę prywatności