Rola muzeów i bibliotek w rozwoju lokalnej społeczności – prelekcja historyczna

Rola muzeów i bibliotek w rozwoju lokalnej społeczności – prelekcja historyczna

3 marca, 2023 Wyłączono przez Justyna Kowalczyk

Burmistrz Lipian oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach im. Agnieszki Osieckiej

zapraszają na prelekcję historyczną z pokazem

pt. „Rola muzeów i bibliotek w rozwoju lokalnych społeczności”.

Naszym gościem będzie pan Paweł Pawłowski– historyk, muzealnik, animator kultury i przewodnik turystyczny.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2023 roku o godzinie 16.30 w MGBP w Lipianach przy ul. Szkolnej 17.00.

Wstęp wolny –  zapraszamy.

 

Od momentu funkcjonowania w przestrzeni publicznej muzea pełnią różne funkcje – realizują zadania ustawowe (gromadzenie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kultury), ale i oddziałują na emocje i procesy krystalizowania się zbiorowych tożsamości i stają się naturalnymi miejscami skupiającymi środowiska zainteresowane przeszłością i kulturą. W zarządzaniu instytucjami kultury ważną rolę odgrywa postęp technologiczny i innowacje. Biblioteki stają się obecnie miejscami aktywności intelektualnej i twórczej, przestrzenią eksperymentu i rozwoju wyobraźni.

W obu instytucjach zmianom podlega organizacja ich przestrzeni, by możliwa była realizacja wielu funkcji i szerszych celów społecznych –  miejsca pomiędzy domem a szkołą /pracą, w którym zachodzą istotne interakcje społeczne.

W latach 80-tych XX w dyskursie socjologicznym pojawiło się nowe pojęcie „trzecie miejsce”, odnoszące się do neutralnej przestrzeni, pomiędzy domem a pracą, w której możemy spędzać czas.

Wykładnią tej teorii, autorstwa Ray’a Oldenburga, były miejsca komercyjne, jak kawiarnie, puby, w których razem z przyjaciółmi nabieramy oddechu po pracy zawodowej i domowej. Koncepcja ta, po wielu społecznych zawirowaniach, odradza się obecnie w świecie współczesnej kultury cyfrowej i komunikacji internetowej, w której kwitną relacje wirtualne. Trzecie miejsce – przestrzeń, która nie wywiera presji, nie kojarzy się z przymusem i szybkością, daje obecnie szansę bibliotekom i muzeom na wypełnienie luki wytworzonej przez wirtualny świat. Bowiem paradygmatem istnienia muzeum nie są zbiory lecz publiczność. Coraz częściej muzealnicy i bibliotekarze opiekują się zbiorami i funkcjonującą wokół nich społecznością. Muzea i biblioteki stają się azylem dla różnych środowisk, które współtworzą owo trzecie miejsce.

 

Paweł Pawłowski

kustosz, historyk, muzealnik, animator kultury, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Historii),  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych, (Muzealnictwo).  Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Członek ICOM, w latach 2011-2016 Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie, Członek Rady Muzeum przy Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, Rady Muzeum przy Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Konsultant historyczny i komentator inscenizacji historycznych, autor publikacji o tematyce historycznej. Od 2003 roku związany zawodowo z muzealnictwem: kierował Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Regionalnym w Cedyni (COKiS), Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w latach 2017-2022. Prezes Fundacji Skarby Pomorza, Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal ds. Dziedzictwa Kulturowego.