Dzień Pracoholika

Dzień Pracoholika

12 sierpnia, 2022 Wyłączono przez Justyna Kowalczyk

12 sierpnia – dzień Pracoholika

Wszystkim pracoholikom życzymy zdrowia, wytchnienia i dystansu do świata!

Może wpadniecie do biblioteki? Przy pomocy książek leczymy z pracoholizmu i to z wielkim skutkiem.

A tym niezdecydowanym polecamy wiersz Agnieszki Osieckiej…

 Zmęczony do domu wracam
 I sięgam do książki kart,
 Ach, na cóż mi ciężka praca
 Jeśli to tylko był żart.
Brak mi było szczęścia w miłości
Chodź dom i pieniądze mam.
 Biedak mi fortuny zazdrości,
 A ja się upijam wciąż sam.
 Brak mi tylko szczęścia w miłości,
 Choć kraje dalekie znam.
 Biedak mi podróży zazdrości,
 A ja do snu kładę się sam.
 Niechętnie na klucze patrzę
 I ciężko otwieram drzwi,
 Ach, czemuż nikt skóry gładszej
 Nie miał i nie ma niż ty…
                                  Agnieszka Osiecka
                          „Wiersze prawie wszystkie”